Fremtidens sundhedsvæsen er baseret på sundhedsdata og samarbejde

Behovet for uddannelse vokser i takt med, at kompleksiteten i sundhedsdata stiger. Udviklingen af nye sundhedsteknologier har resulteret i mange nye typer sundhedsdata, fx genomiske. Det kræver, at sundhedsprofessionelle har kompetencer i dataanalyse samt de organisatoriske, etiske, retslige, sociale og patientsikkerhedsmæssige aspekter, der gør sig gældende ved brug af nye typer og mængder af sundhedsdata. Dette kræver samarbejde mellem mange forskellige faggrupper, herunder dataeksperter og læger.

Formålet med uddannelse i personlig medicin er at øge samarbejdet og forståelsen mellem forskellige faggrupper i sundhedsvæsnet, der fra forskellige vinkler arbejder med personlig medicin. Kandidater med teknisk baggrund skal forstå de udfordringer, som lægerne står overfor i forhold til den enkelte patient. Og lægerne skal forstå faldgruber og udfordringer inden for dataanalyser og datagenerering.

Fra sundhedsdata til individuel behandling

Vi skal understøtte udviklingen af et fremtidigt sundhedsvæsen, hvor sundhedsdata bliver helt afgørende for patientbehandling - fx i form af datadrevet beslutningsstøtte.

Med kurser i personlig medicin får du et stærkt fundament for arbejdet med diagnostik, behandling og forskning i personlig medicin, ligesom du får erfaring med multidisciplinært samarbejde mellem forskellige faggrupper. 

Kurserne henvender sig både til kandidater i sundhedsvæsenet, universiteternes forskningsmiljøer, dataloger og ingeniører samt kandidater i medicinalindustrien.

Sundhedsvæsenet er et fantastisk sted, hvis man interesserer sig for data og udvikling af algoritmer. Det er meget komplekse data som fx omics data, registerdata og data fra Wearables med alt, hvad man kan forestille sig af målinger. Så sundhedsvæsenet bliver en stor datalegeplads i fremtiden.

Sisse R. Ostrowski, professor, overlæge, dr.med., studieleder for masteruddannelsen i personlig medicin

Uddannelser

Kurser

Skræddersyede forløb

Søger du efter et kursus i personlig medicin, der matcher netop jeres virksomheds eller organisations behov?

Med et skræddersyet kursus har du mulighed for at få tilrettelagt et kursusforløb, der giver dine medarbejdere et kompetenceløft inden for præcis det fagspecifikke emne, der interesserer jer, og som matcher netop jeres virkelighed.

Fagområdet bliver mere og mere tværfagligt og blander kompetencer og perspektiver; derfor er det afgørende at samle de forskellige faggrupper på uddannelsen og lave projektarbejde på tværs.

Henrik Bech Nielsen, Chefkonsulent, Region Midtjylland

Du vil måske også være interesseret i