Edlund A/S har højtuddannede specialister ansat, som skal være up-to-date med ny teknologi og viden inden for forsikringsmatematik for at bidrage til at udvikle forretningen. KU SCIENCE og Edlund A/S har i samarbejde udviklet flere forskellige efteruddannelsesforløb skræddersyet til Edlunds behov for høj faglighed og kendskab til den nyeste forskning.

Edlund A/S udvikler softwareløsninger til liv- og pensionsselskaber og ønsker at kompetenceudvikle deres erfarne specialister inden for både et forretningskritisk område som forsikringsmatematik og en af de store teknologiske tendenser, machine learning.

Både medarbejdere fra forretningen, som product management og kunderettede funktioner samt systemudviklere deltog i forløbene.

Efteruddannelsesforløb hos Edlund A/S

Vi har brug for viden på et højt niveau inden for forsikringsmatematik og machine learning for at følge den teknologiske udvikling og sørge for, at vores er systemer up-to-date til gavn for vores kunder. KU SCIENCE var de eneste, der kunne levere begge dele på tilstrækkeligt højt niveau til at udfordre vores dygtige specialister. Jeg havde tårnhøje forventninger, som jeg i den grad fik indfriet

Mikkel Bollinger, leder af afdelingen for teknologisk innovation i Edlund A/S

Efteruddannelse bidrager til at udvikle forretningen

”Machine learning er en trend i vores branche, som vores kunder også interesserer sig for. Vi ønsker med det skræddersyede forløb at styrke bottom up innovation. Deltagerne får et billede af, hvad machine learning kan, de kan se muligheder og få ideer til, hvordan det i sidste ende bidrager til at drive Edlunds forretning – både i dag og i morgen”, fortæller Mikkel Bollinger.

Forløbet i machine learning er 6 dage fordelt over 4 måneder med læsning og opgaver mellem undervisningsdagene. Edlund A/S, Martin Lillholm, professor og viceinstitutleder på Datalogiske Institut og SCIENCE efter- og videreuddannelse udviklede forløbet i tæt samarbejde.

”Underviserne i machine learning er meget pædagogiske og kom med spændende eksempler, som gjorde det nemt for mig at forstå teknologien og anvendelsesmulighederne. Jeg har fået nye færdigheder, som jeg godt nok ikke bruger i mit arbejde lige nu, men jeg har fået et nyt blik for, hvordan machine learning kan bruges på sigt”, siger Line Juhl, product owner i Edlund A/S.

Edlund A/S har også behov for, at deres dataloger og it-udviklere får en dybere forståelse for opbygningen af forsikringsprodukter. Flere af deres medarbejdere har deltaget i enkeltfaget Grundlæggende Livsforsikringsmatematik på KU SCIENCE, men Edlund A/S ønsker at tilbyde et skræddersyet, kortere forløb, så flere medarbejdere får muligheden.

Forløbet i Livsforsikringsmatematik blev til i tæt dialog mellem Edlund A/S, Mogens Steffensen, professor på Institut for Matematiske Fag, og SCIENCE efter- og videreuddannelse.

”Det skræddersyede forløb i forsikringsmatematik gav mig en grundlæggende forståelse for, hvordan pensionsprodukter er sat sammen og har rustet mig bedre til dialogen med kollegerne om de matematiske modeller, som produkterne er bygget på. Det passer mig godt, at forløbet er kort og koncentreret. Mogens er meget pædagogisk, god til at aflæse deltagernes niveau og skaber et trygt rum, hvor man kan lære,” fortæller Ole Carstensen, datalog i Edlund A/S. 

Efteruddannelses forløb for Edlund A/S

Efteruddannelse giver arbejdsglæde og gejst

Edlund A/S prioriterer forskningsbaseret efteruddannelse af deres specialister meget højt, og det kan mærkes hos medarbejderne

”Personlig er jeg er glad for at lære nyt og udvikle mig fagligt. Jeg sætter stor pris på, at min arbejdsplads prioriterer efteruddannelse, og sikre at jeg har de rette kompetencer. Jeg får fornyet energi og gejst, og det øger motivation til mit daglige arbejde”, siger Line Juhl.

Edlund A/S fortsætter samarbejdet med KU SCIENCE i et længerevarende forløb inden for Grundlæggende Livsforsikringsmatematik.

”Jeg blev meget positivt overrasket over dialogen med KU SCIENCE både før, under og efter forløbene, som betyder til, at vi rammer skiven med begge forløb. Vi fortsætter derfor samarbejdet og har også købt et forløb, som er baseret på enkeltfaget Grundlæggende Livsforsikringsmatematik, som skal foregå hos os udelukkende med vores medarbejdere”, fortæller Mikkel Bollinger.

Andre kundecases