Efteruddannelse hos Edlund A/S i Livsforsikringsmatematik med eksamen har forbedret dialogen mellem softwareudviklere og kunderne. Samtidig har eksamensdelen øget deltagernes motivation. Forløbet er tilpasset Edlunds behov og er udviklet i tæt samarbejde mellem Edlund A/S og KU SCIENCE.

Edlund A/S udvikler softwareløsninger til liv- og pensionsselskaber og ønsker at styrke kompetencerne hos deres erfarne specialister inden for et forretningskritisk område som livsforsikringsmatematik. Det gøres med et skræddersyet forløb i Grundlæggende Livsforsikringsmatematik til deres medarbejdere. Deltagerne får mulighed for at gå til eksamen på lige fod med fuldtidsstuderende på KU SCIENCE.

”Det er en stor fordel for os, at forløbet er tilpasset vores behov. Deltagerne kan diskutere den nye viden med deres kolleger og kan nemmere relatere det til Edlunds forretning og arbejdsgange. Hvis jeg som leder kan vælge, vil jeg til enhver tid foretrække et skræddersyet forløb. Og jeg kan sagtens se muligheder for at udbyde et lignende forløb til vores dygtige specialister”, siger Peter Ørding-Thomsen, Development Director, R&D hos Edlund.

Efteruddannelse hos Edlund A/S Foto: Christoffer Regild

”Det er en stor fordel for os, at forløbet er tilpasset vores behov. Deltagerne kan diskutere den nye viden med deres kolleger og kan nemmere relatere det til Edlunds forretning og arbejdsgange. Hvis jeg som leder kan vælge, vil jeg til enhver tid foretrække et skræddersyet forløb. Og jeg kan sagtens se muligheder for at udbyde et lignende forløb til vores dygtige specialister”

Peter Ørding-Thomsen, Development Director, R&D hos Edlund

Fotos: Christoffer Regild

Forbedret og mere effektiv kommunikation

Forløbet blev udviklet i tæt dialog mellem Edlund, Mogens Steffensen, professor og institutleder på Institut for Matematiske Fag, og SCIENCE efter- og videreuddannelse. Deltagerne bestod primært af softwareudviklere fra både Danmark og Polen.

”Jeg vil helt klart anbefale forløbet til mine kolleger, fordi det giver en større forståelse for vores produkter og en helt overordnet forståelse af Edlund som virksomhed. Det har også givet mig indsigt i terminologien inden for forsikring og i den daglige drift hos vores kunder. Jeg kan derfor gå ind i nogle mere kvalificerede dialoger med kunderne og give dem en endnu bedre service”, fortæller Øystein Nygård, softwareudvikler hos Edlund og deltager på forløbet.

Også internt i Edlund oplever deltagerne, at kommunikationen er blevet mere effektiv, efter de har deltaget i forløbet.

”Jeg har fået en øget forståelse for pension, som er meget værdifuld, når jeg laver udvikling. Vi har fået et fælles sprog og et fælles grundlag at drøfte ud fra. Det gør dialogen med kolleger med en baggrund i forsikringsmatematik meget nemmere”, fortæller Holger Bock Axelsen, softwareudvikler hos Edlund og deltager i forløbet.

Nemmere at passe ind i dagligt arbejde

Undervisningen foregik hos Edlund hen over et halvt år med hele dage med forelæsninger suppleret med regneøvelser samt halve dage udelukkende med regneøvelser.

Øystein Nygård har tidligere taget enkeltfag på KU SCIENCE sammen med fuldtidsstuderende. Her varer kurserne 9 uger, og undervisningen er fordelt over flere dage i løbet af en uge.

”Jeg synes, at det er en stor fordel, at forløbet bliver holdt hos Edlund. I forhold til at deltage i enkeltfag sammen med KU’s fuldtidsstuderende havde det også den fordel, at forløbet strækker sig over et halvt år. Begge dele gjorde det meget nemmere at passe ind i min hverdag”, siger Øystein Nygård.

Forskningsbaseret tilgang vigtig

Mogens Steffensen underviste i teorien suppleret med øvelser, mens ph.d.-studerende fra Institut for Matematiske Fag underviste i regneøvelserne. Den forskningsbaserede tilgang er helt central for både ledere og medarbejdere.

”Det er meget vigtigt for mig, at forløbet er forskningsbaseret. Jeg vil ikke kun vide, hvordan ting er skruet sammen, jeg vil gerne vide, hvorfor og hvilke argumenter, der ligger til grund. Samtidig er Mogens Steffensen en meget vidende og dygtig underviser, som er god til at skabe et fortroligt rum, hvor man kan spørge, når der er noget, man er i tvivl om”, fortæller Øystein Nygård.

Eksamen var ekstra motivationsfaktor

Forløbet blev afsluttet med samme eksamen, som fuldtidsstuderende på KU SCIENCE tager.

”Jeg er glad for, at vi nu kan tilbyde skræddersyede forløb i Livsforsikringsmatematik både med og uden eksamen. For nogle medarbejdere opleves muligheden for eksamen som et ekstra plus, og det kunne jeg også fornemme i undervisningen”, fortæller Mogens Steffensen.

Det har også været vigtigt for både ledelse og medarbejdere, at deltagerne har den mulighed.

”Det var en motivationsfaktor uden lige for mig, at jeg havde mulighed for at gå til eksamen. Det betyder, at jeg spørger mere ind undervejs, hvis jeg er i tvivl. Jeg bruger også mere tid på at sætte mig ind i stoffet, fordi det bliver sværere at skjule til eksamen, hvis jeg har nogle faglige huller”, fortæller Holger Bock Axelsen.

Andre kundecases