Et skræddersyet efteruddannelsesforløb for Landbrugsstyrelsen øger medarbejdernes analysekompetencer, giver dem et fælles sprog og gode fif til at kommunikere analyseresultater til kolleger i styrelsen. Forløbet er udviklet af Landbrugsstyrelsen og SCIENCE i fællesskab og tager derfor afsæt i styrelsens behov og giver medarbejderne et fælles fagligt løft.

Landbrugsstyrelsen skal indføre et nyt analyseværktøj til risikobaseret kontroludtagning i enheden Data & Analyse. De har behov for at øge medarbejdernes analysekompetencer og ikke blot få en introduktion til det nyt analyseværktøj.

Forløbet blev tilrettelagt i tæt dialog mellem Landbrugsstyrelsen, lektor Bo Markussen og professor Niels Richard Hansen, begge fra Institut for Matematiske Fag, og SCIENCE Efter- og Videreuddannelse.

Vi fik præcis det kursus, som vi ønskede os! Vi har fået et samlet løft af vores analyse- kompetencer, som kan danne basis for gode, faglige diskussioner af metoder og analyse- resultater. Vi har så at sige fået et fælles “sprog”

Mette Carter, fuldmægtig i Data & Analyse, Landbrugsstyrelsen

Imponerede over underviseres indsats

Ledelse og medarbejdere i Landbrugsstyrelsen oplever, at underviserne både før forløbet og undervejs gør en stor indsats for at forstå de udfordringer, som de sidder med i deres arbejde.
”Vi er meget imponerede over den indsats, som Niels og Bo har gjort for at sætte sig ind i vores arbejdsopgaver, og dermed hvilke behov vi har for analysekompetencer. Derudover har de skaffet sig adgang til og afprøvet det analyseværktøj, som vi fremadrettet skal bruge i Landbrugsstyrelsen, og som derfor blev anvendt på kursusdagene”, siger Mette Carter.

Forløbets opbygning med to kursusdage med en uges mellemrum giver medarbejderne mulighed for at afprøve og reflektere over den nye viden. Medarbejderne løser en opgave efter første kursusdag og efter et par måneders arbejde med det nye analyseværktøj, får de feedback fra underviserne på konkrete cases fra brugen af analyseværktøjet.

Skræddersyet efteruddannelsesforløb for Landbrugsstyrelsen

Nye kompetencer anvendes i praksis

Forløbet spænder helt fra det meget detaljerede statistik-teoretiske og over det kommunikative, altså hvordan Data & Analyse formidler resultaterne af deres risikoanalyser. Samtidigt når forløbet også omkring, hvordan de praktisk anvender prædiktiv modellering til at foretage risikobaseret kontroludtagning.

”I løbet af de to kursusdage steg kompleksitetsgraden i et passende tempo, så vi ikke følte os “hægtet af” undervejs. På den måde var det, vi lærte på kurset og i løbet af de to konsulentbesøg, meget praktisk anvendeligt i vores arbejde”, fortæller Mette Carter.

Andre kundecases