Lundbeck A/S øger fokus på at udvikle lægemidler til behandling af sjældne sygdomme. Et skræddersyet efteruddannelsesforløb hos Lundbeck A/S i bayesiansk statistik løser et akut behov for, at alle i Biostatistisk Afdeling får viden om metoderne, hvor færre patienter indgår i tests af nye lægemidler. Forløbet blev skræddersyet til Lundbeck A/S og udviklet i samarbejde mellem Lundbeck A/S og KU SCIENCE.

Lundbeck A/S’ Biostatistiske Afdeling bidrager til udvikling af lægemidler i hele processen fra opdagelse af et nyt lægemiddel til lægemidlet kommer på markedet. Medarbejderne bruger statistiske metoder på forskningsmæssigt niveau og skal hele tiden være opdaterede på fordele og ulemper ved metoderne, som branchen bruger. Lundbeck A/S udvikler lægemidler til behandling af hjernesygdomme. De seneste år har de øget fokus på sjældne sygdomme, og her kan de statistiske metoder inden for bayesiansk statistik være relevante. Derfor fik Lundbeck A/S brug for, at hele afdelingen fik øget deres viden om metoden og fik en fælles værktøjskasse.

”KU SCIENCE var det oplagte valg. Forskerne har en meget høj faglighed, og vi kunne udvikle et skræddersyet forløb, der var tilpasset vores behov. Samskabelsen af forløbet med KU SCIENCE var helt nødvendig for, at det blev relevant. Her var forskerne meget lyttende og imødekommende, og det betød, at forløbet blev relevant og anvendeligt for os”, siger Lasse Breuning Sluth, Director of Biostatistics, Lundbeck A/S.

Efteruddannelsesforløb hos Lundbeck

Forløbet var en stor succes. Med-arbejderne har lært noget som team, og det har skabt relationer mellem medarbejderne, der er blevet mere fagligt sammentømret

Lasse Breuning Sluth, Director of Biostatistics, Lundbeck A/S

Medarbejderne får fælles udgangspunkt

Ketil Tvermosegaard, Principal Biostatistician hos Lundbeck A/S fortæller om sin oplevelse af forløbet:

”Det var en supersjov og motiverende oplevelse at deltage på forløbet. Både fagligt og pædagogisk var undervisningen af den højeste kvalitet. Sådan et forløb gør det til en leg i stedet for et arbejde, og jeg føler mig meget værdsat af ledelsen, når de investerer i, at hele afdelingen deltager. Vi har fået et nyt fælles sprog. Det betyder, at vi kan stille andre faglige spørgsmål, og vi har alle fået indblik i en ny værktøjskasse”.

Forløbet i bayesiansk statistik blev udviklet i tæt dialog mellem Lundbeck A/S, Bo Markussen, lektor, og Helle Sørensen, professor ved Institut for Matematiske Fag og SCIENCE efter- og videreuddannelse.

”Samskabelsen med Lundbeck forud for forløbet er med til at sætte den rigtige retning for det skræddersyet kursus og forberede os på, hvilke elementer der er vigtigst for dem. Vi får et indblik i de udfordringer de sidder med, og hvordan vi bedst adresserer dem undervejs i forløbet”, fortæller Bo Markussen.

Brugen af bayesiansk statistik kan på sigt betyde, at det bliver muligt at teste nye lægemidler på færre patienter. Det er en fordel, særligt når det drejer sig om lægemidler til mennesker med sjældne sygdomme.

Efteruddannelsesforløb hos Lundbeck

Spændende faglige diskussioner på højt niveau

”Vi kan give deltagerne forskningsbaseret indsigt i metoder på et niveau, som svarer til deres kompetencer. Bayesiansk statistik er en gren af statistikken, som jeg er vant til at undervise studerende i, men jeg meget opmærksom på, at jeg underviser eksperter. Jeg bruger derfor så vidt muligt data og eksempler, der er relevante for dem, og vi kan have en ligeværdig sparring om metodernes styrker og svagheder”, fortæller Helle Sørensen.

En styrke ved skræddersyede forløb er, at deltagerne kan træde ud af dagligdagen og drøfte faglige problemstillinger med kollegerne, modsat når medarbejderne deltager enkeltvis i efteruddannelse.

”Det var en stor styrke og væsentligt for vores udbytte, at alle skulle deltage. Vi skal rådgive på tværs i organisationen, og derfor er det vigtigt, at alle kender til metoden. Undervejs i forløbet opstod der også spændende diskussioner om, hvordan metoden kan bruges i vores daglige arbejde, og de diskussioner lever videre. Vi kan nu identificere, hvornår metoden kan være relevant at implementere i udviklingsarbejdet”, siger Klaus Larsen, Chief Specialist hos Lundbeck A/S.

Andre kundecases