"Vi har fået opbygget et fælles sprog i et forholdsvis svært stof, og det har været med til at bygge bro mellem kompetencer og afdelinger i organisationen"

- Joachim Eskildsen, Danica, Salgsaktuar og deltager

Andre kundecases