Masterclassen ”Bæredygtige investeringer i grønne teknologier” hos AP Pension sætter spot på den grønne omstillings afhængighed af minedrift. AP Pension kan nu stille flere aktuelle spørgsmål, inden de investerer i grøn teknologi, og det bidrager til at fremtidssikre deres investeringsportefølje. Masterclassen var skræddersyet til AP Pension og udviklet i samarbejde mellem AP Pension og KU SCIENCE.

Pensions- og investeringsselskaber går i dialog med selskaber, de investerer i for at understøtte bæredygtighed og den grønne omstilling. AP Pension ønsker at kvalificere dialogen med selskaber og forvaltere, inden de investerer.

"Bæredygtige investeringer i grønne teknologier” masterclass blev udviklet i tæt dialog mellem AP Pension, Kristoffer Szilas, lektor, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning og SCIENCE efter- og videreuddannelse.   

”Det var overraskende, at KU SCIENCE kunne bidrage til vores forretning. Langt størstedelen af investeringsafdelingen deltog. Vi har nu fået et fælles referencepunkt inden for et område, som påvirker den grønne omstilling, og dermed kan vi forholde os til vores investeringer på et mere nuanceret og oplyst grundlag”, siger Sandra Metoyer.

Masterclassen i bæredygtige investeringer i grønne teknologier var helt klart en succes. Alle var meget tilfredse, og det var en øjenåbner. Det er helt klart noget, vi vil gøre mere af. Og det var perfekt med en formiddag. Vi er meget tilfredse hele vejen rundt

Sandra Metoyer, chef for Bæredygtige Investeringer i AP Pension

Naturvidenskabelig viden supplerer gængse analyser

”Vi kan levere fakta om dilemmaer ved den grønne omstilling, fx at vi har behov for minedrift til den grønne omstilling, men at miner i høj grad drives af kinesiske selskaber og forurener i lokalmiljøet. Vi kan give den finansielle sektor nogle brikker til det samlede puslespil, så de tager deres beslutninger på et mere oplyst grundlag”, fortæller Kristoffer Szilas, lektor på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning.  

Mere detaljeret viden om minedrift og hele værdikæden er et nyttigt redskab for AP Pension, som kan supplere analyser af aftryk og risiko. Deltagerne i masterclass var fra fire forskellige teams i AP Pension; Aktier, Obligationer, Alternative Investeringer og Bæredygtige Investeringer.

”Masterclassen har givet os værdifuld viden og et internt vidensløft. Vi kan nu stille flere aktuelle spørgsmål og derved bedre forstå risikoen ved investeringer i den grønne omstilling. Det bidrager til at kvalificere vores beslutningsgrundlag og til at fremtidssikre vores investeringsportefølje”, siger Allan Normark Nielsen, aktiechef i AP Pension.

Efteruddannelses masterclass for AP Pension

Høj faglighed og objektiv tilgang

Deltagerne fremhæver den forskningsbaserede tilgang som vigtig, fordi den præsenterede viden er pålidelig og baseret på fakta.

”Kristoffer er en rigtig dygtig formidler, som var utrolig god til at gøre stoffet relevant for os. Han har en dyb indsigt i området og bidrog med nogle gode indspark til et relevant emne. Det er et ekstra plus, at hans præsentation er baseret på forskningsbaseret viden uden nogen politisk eller økonomisk agenda. Masterclassen har givet os et fælles grundlag på tværs af de forskellige teams i vores afdeling til at tale om de dilemmaer, der er forbundet med bæredygtige investeringer,” siger Nikolaj Gyldenvang, finansiel analytiker i AP Pension.

Ellen Pedersen arbejder dagligt med bæredygtige investeringer i AP Pension, og hun fik også værdifuld viden fra masterclassen til sit arbejde.

”Det var en spændende masterclass. Mit syn på bæredygtige investeringer i den grønne omstilling er blevet mere nuanceret, fx blev jeg overrasket over, hvor få procent af et elbilbatteri, der kan genanvendes. Min nye viden gør, at jeg kan forholde mig mere kritisk til investeringerne. Jeg har fået et godt udgangspunkt for at stille nuancerede spørgsmål til selskaber og forvaltere og kan bidrage til vores strategiske drøftelser på et mere kvalificeret grundlag”, fortæller Ellen Pedersen, ESG analytiker i AP Pension.

Andre kundecases