Efteruddannelse i bæredygtighed og grøn omstilling for gymnasielærere styrker lærernes tværfaglige kompetencer og ruster dem til at undervise eleverne i bæredygtighed. Uddannelsen er skræddersyet til Gymnasiefællesskabet og udviklet i samarbejde mellem Gymnasiefællesskabet og Green Solutions Centre, Københavns Universitet.

Bæredygtighed indgår som noget nyt i gymnasiernes formålsparagraf om uddannelsens dannelsesperspektiver. Der er derfor et akut behov for at efteruddanne alle gymnasielærere på tværs af fag i at inddrage bæredygtighed og grøn omstilling i undervisningen.

Interessen for uddannelsen har været stor. 60 gymnasielærere med meget forskellige faglige baggrunde - fra dramatik og billedkunst til fysik og naturgeografi har deltaget på det første hold.

Efteruddannelse i bæredygtighed og grøn omstilling

”Casene har været meget inspirerende, og flere af dem kan jeg bruge i min egen undervisning. Jeg har også fået gode ideer til, hvordan vi på tværs af fag kan danne eleverne i klima og grøn omstilling. Efteruddannelsen har givet mig en meget bedre forståelse for, hvordan mine kolleger fra andre fagområder arbejder med bæredygtighed”

Tine Elmelund Skovbo, underviser i kemi og fysik på Nørre Gymnasium

KU: Det Naturlige Valg

Mette Trangbæk, rektor på Greve Gymnasium og del af planlægningsgruppen på vegne af Gymnasiefællesskabet, forklarer, hvorfor Københavns Universitet (KU) var det oplagte valg for samarbejdet:

”KU har en høj status som forskningsinstitution, og samtidig er det tværfaglige aspekt essentielt for en efteruddannelse i bæredygtighed. Green Solutions Centre, KU, kunne levere både den nyeste forskningsbaserede viden og den nødvendige tværfaglige tilgang”.

Samskabelsesprocessen mellem KU og Gymnasiefællesskabet har været afgørende. Mikkel Harder Sørensen, rektor på Tårnby Gymnasium og HF, er også en del af planlægningsgruppen:

”Vi har mødt en toptunet vidensinstitution, som gerne vil åbne sig overfor omverdenen. Samarbejdet har været fleksibelt og dialogbaseret, og det har ført til en efteruddannelse, der er tilpasset vores specifikke behov.

Det er vigtigt for både Mikkel Harder Sørensen og Mette Trangbæk, at flere gymnasielærere fra deres gymnasium deltager i efteruddannelse, fordi det giver mulighed for vidensdeling og styrker forankringen af de nye kompetencer.

18 superdygtige formidlere

Uddannelsen består af seks undervisningsdage, som hver har et overordnet tema. Frank Sejersen, lektor på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, underviser i temaet Fremtidens fødevarer, som repræsentant for det humanistiske perspektiv. Han fortæller:

”På undervisningsdagen introducerer vi temaet med afsæt i hver vores faglighed. Det er med til at synliggøre temaets forskellige aspekter. Det var en stor fornøjelse og en spændende faglig udfordring at skabe en involverende og sammenhængende dag for deltagerne og fantastisk at undervise deltagere, som er 120% på”.

Jonathan Ovesen underviser i retorik og dansk på Frederiksværk Gymnasium & HF. Han er en af de 60 deltagere på uddannelsen: 

”Det har været en superspændende og inspirerende efteruddannelse. Alle 18 forskere, vi mødte på uddannelsen, var superdygtige formidlere”, fortæller han.

Deltagerne får konkrete værktøjer og inspiration til undervisningen

Undervisningsdagene veksler mellem faglige oplæg, cases og gruppearbejde både på tværs af fag og inden for deltagernes faglige område.

”Casene har været meget inspirerende, og flere af dem kan jeg bruge i min egen undervisning. Jeg har også fået gode ideer til, hvordan vi på tværs af fag kan danne eleverne i klima og grøn omstilling. Efteruddannelsen har givet mig en meget bedre forståelse for, hvordan mine kolleger fra andre fagområder arbejder med bæredygtighed”, siger Tine Elmelund Skovbo, underviser i kemi og fysik på Nørre Gymnasium.

Jonathan Ovesen supplerer: ”Jeg har både fået ny, konkret viden om klima- og naturkrisen. Derudover er jeg blevet opmærksom på behovet for at udvikle en ny, grøn didaktik. Fokus skal ikke kun ligge på at præsentere klimaudfordringerne, men også på at inspirere vores elever til at deltage aktivt i den grønne omstilling”.

Læs mere om hold 2 på efteruddannelse i bæredygtighed og grøn omstilling.

Andre kundecases