Efteruddannelsesforløbet Livsforsikringsmatematik for ikke-aktuarer er blevet afholdt flere gange hos PFA, og det har givet stor værdi. PFAs specialister er blevet bedre til at validere opgaver og har fået et mere effektivt samarbejde på tværs i virksomheden. Forløbet er skræddersyet til PFAs behov og er udviklet af PFA og KU SCIENCE i fællesskab.

Forsikringsmatematik er grundlæggende for forretningen i et pensions- og forsikringsselskab som PFA. PFA ønsker, at flest mulige specialister, som it-udviklere, statistikere og økonomer får større indsigt i, hvordan en forsikring er skruet sammen og dermed bliver bedre til at validere deres opgaver.

Forløbene ”Livsforsikringsmatematik for ikke-aktuarer” blev til i tæt dialog mellem PFA, Mogens Steffensen, professor på Institut for Matematiske Fag, og SCIENCE efter- og videreuddannelse. Forløbet er gentaget flere gange for, at flest mulige kan deltage og efterspørgslen hos medarbejderne er også stor. Erfaringerne fra første forløb blev brugt til at finjustere efterfølgende forløb.

”Vores forventninger til forløbet er til fulde blevet indfriet. Vi fik den dybe faglighed, som vi ønskede. Samtidig betød samskabelsesprocessen forud, at det blev skræddersyet til vores behov. Alle medarbejderne har rost forløbet meget og oplevede det som relevant. Det er den bedste feedback, man kan få”, siger Even Elias Austevoll.

”Vi kan opkvalificere medarbejderne ved at give dem overblik og bidrage til at øge deres forståelse for et område, som er forankret i vores dybe faglighed. På skræddersyede forløb for én virksomhed opstår der en fortrolighed mellem medarbejderne og mig som underviser. Det betyder, at vi tager diskussioner, som kommer tættere på deres hverdag, og de kan få sparring til at løse de problemer, som de støder på”, fortæller professor Mogens Steffensen

Efteruddannelsesforløb hos PFA

Det betyder meget for et effektivt samarbejde, at man forstår hinanden, og det har forløbet bidraget til. Det er en stor værdi for PFA, at vores specialister kan se mere tværgående og har en dybere forståelse af, hvordan en forsikring fungerer, og hvilke komponenter der indgår. Det er en forudsætning for at udvikle produkter af høj kvalitet til vores kunder

Even Elias Austevoll, chef for Produktplatform, Product & Process Management, PFA

Mere effektivt tværgående samarbejde

”Efter forløbet forstår jeg bedre designet af et forsikringsprodukt og har dybere kendskab til de bagvedliggende modeller. Jeg kan derfor nemmere formulere de rette spørgsmål til mine kolleger, risikoen for misforståelser er mindre og efterfølgende kan jeg bygge den rette løsning. Vi sparer tid og samarbejdet bliver mere effektivt”, fortæller Benjamin Søtang Steenberg Olsen, data scientist, Forsikringsindsigt, PFA.

Deltagerne vægter, at det faglige niveau er højt, og at undervisningen er forskningsbaseret, fordi det øger troværdigheden af den viden, der bliver præsenteret. Samtidig har professor Mogens Steffensen et stort kendskab til branchen og ved, hvilke udfordringer deltagerne sidder med.

”Mogens er nok en af de mest pædagogiske undervisere, jeg har haft, og jeg fik et stort udbytte af kurset, som jeg kan bruge i mit arbejde. Jeg er blevet bedre til at bygge bro mellem aktuarer og it-udviklere, fordi jeg bedre kan gennemskue, hvilke behov aktuarerne har og derfor bedre kan formidle opgaven videre til udviklerne”, siger Samuel Larsén, specialist, Produktarkitektur, Product & Process Management, PFA.

Efteruddannelsesforløb hos PFA

Efteruddannelse fastholder medarbejdere

”Ved at deltage i forløbet har jeg fået en større forståelse for vores forretning og kan indgå i diskussioner med kollegerne om virksomhedens udvikling på et andet niveau”, fortæller Benjamin Søtang Steenberg Olsen.

Flere af PFAs medarbejdere har deltaget på enkeltfaget Grundlæggende Livforsikringsmatematik på KU SCIENCE, som løber over cirka 9 uger. Med et kortere og mere komprimeret forløb på tre hele dage, får flere specialister muligheden for at efteruddanne sig.

”Relevant efteruddannelse er med til at skabe arbejdsglæde, giver medarbejderne nye kompetencer og bidrager til at fastholde dem. Deltagerne har fået nogle nye kompetencer, som betyder, at de kan gå på tværs i virksomheden og få nye jobfunktioner inden for PFA, når de har brug for nye udfordringer”, fortæller Even Elias Austevoll.

Andre kundecases